TAVSHEDSPLIGT OG RESPEKT

Udover min tavshedspligt lægger jeg vægt på en nænsom og så smertefri behandling som mulig og imøde- kommer evt. nåleskræk med respekt.